PL EN

Aktualności

Dyplom Roku SARP im. Z. Zawistowskiego 2022- prezentacje autorskie

SARP O/Wrocław we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej zaprasza na prezentacje prac dyplomowych wyłonionych w I etapie

Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU” 2022


15 czerwca (środa) 2022, g. 17.00

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ul. Bernardyńska 5


Oddziałowa Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

Paweł Amałowicz (WA PWr)

Anna Berbesz (WA PWr) - sekretarz

Adam Mańczak (KSK SARP O/Wrocław)

Marta Mnich (KSK SARP O/Wrocław)

Andrzej Poniewierka (KSK SARP O/Wrocław) – Przewodniczący komisji

spośród 13 zgłoszonych prac dyplomowych nominowała do dalszej części lokalnego etapu konkursu, czyli do prezentacji autorskich, następujących absolwentów WA PWr:


Apolonia Browarska

Praca: Ślad po nieobecnym – znikanie przedstawione językiem architektury. Projekt kina studyjnego „Forma” z rewitalizacją struktury urbanistycznej pl. Jana Pawła II w Opolu

Promotor: dr inż. arch. Roman Rutkowski


Martyna Florek

Praca: Centrum agrokultury miejskiej – metamorfoza terenów poprzemysłowych

Promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki


Karolina Indyk

Praca: „Artistory” – azyl dla kreatywnych umysłów

Promotor: dr inż. arch. Tomasz Myczkowski


Patrycja Janiszewska

Praca: Łaźnie publiczne w Siechnicach. Adaptacja i modernizacja elektrociepłowni Czechnica

Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber


Jakub Kozaczenko

Praca: Odrodzenie: adaptacja barek BPP-400 wraz z basenem Portu Miejskiego w łaźnię publiczną, Wrocław

Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber


Klaudia Trębska

Praca: Tjukula Jukurrpa. Ośrodek rehabilitacyjny dla koali australijskich na Górze Tamborine, Queensland

Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber


Konrad Zaborski

Praca: Zaczyn – Przestrzeń Społeczna w Roli Nośnika Tożsamości Miejsca

Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber


Serdecznie gratulujemy!