PL EN

Aktualności

KONKURS SARP 1043_BONITUM WROCŁAW

Ogłoszenie o jednoetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” rozszerzonego o dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27.


Zamawiający:

Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BONITUM”

ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Organizator wykonawczy:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław

ul. Oławska 21, III piętro, 50-123 Wrocław


Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym oraz ekonomicznym koncepcji adaptacji z rozbudową istniejącego obiektu położonego we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 34 a/ Żelaznej 27 z przeznaczeniem na Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM” działające na podstawie państwowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” rozszerzonego o dodatkowe usługi opiekuńcze i medyczne. Celem dodatkowym jest wyłonienie najlepszej studialnej koncepcji budynku o funkcji uzupełniającej – terapeutycznej i mieszkalnej na tym samym terenie.

UWAGA:

Komunikacja w konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest ELEKTRONICZNA PLATFORMA KONKURSOWA


Sąd Konkursowy:

1. arch. Eugeniusz Skrzypczak– Przewodniczący Sądu Konkursowego

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznański

2. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber – Sędzia referent

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski

3. arch. Marta Mnich – członek Sądu Konkursowego

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski

4. Krzysztof Kotela – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Organizatora,

5. Jarosław Konior – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Organizatora,

6. arch. Anna Bać – członek Sądu Konkursowego - Sędzia ze strony Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski

7. Bartłomiej Świerczewski – przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia – członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora

8. Magdalena Wankowska przedstawiciel Gminy Wrocław z ramienia Prezydenta Wrocławia – członek Sądu Konkursowego -Sędzia ze strony Organizatora

Funkcję sędziego rezerwowego pełni:

mgr inż. arch. Artur Toboła, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocławski

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni: arch. Sylwia Sikora

Sekretarz Konkursu nie jest członkiem Sądu Konkursowego


REGULAMIN I MATERIAŁY KONKURSOWE do pobrania

--------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1-3

Odpowiedzi do pobrania w linku :


-------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 4-7

Odpowiedzi i załącznik nr 3 do pobrania :------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 9

Odpowiedzi do pobrania :
------------------------------------------------------------------------------------------------
ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 10-16

Odpowiedzi do pobrania :


------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 17-23

Odpowiedzi do pobrania :


------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 24-29

Odpowiedzi do pobrania :


------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 30-32

Odpowiedzi do pobrania :

--------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się

w piątek 29 września 2023r. o godz. 17.00

w Muzeum Architektury we Wrocławiu przy ul. Bernardyńskiej 5