PL EN

Aktualności

KONKURS SARP nr 1009-ASP we Wrocławiu

  KONKURS SARP NR 1009


19.01.2021

Ogłoszenie wyników

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu,  informuje, że ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 21.01.2022 w Muzeum Architektury we Wrocławiu o godz. 15.00.


10.12.2021

PYTANIA_KONKURS_SARP_NR_1009_211210.pdf

18.11.2021

ASP_WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE_211118.pdf

15.11.2021

PYTANIA_KONKURS_SARP_NR_1009_211109_.pdf

05.11.2021

WYNIKI I ETAPU

INFORMACJA_WYNIKI I ETAPU KONKURSU

20.10.2021


PYTANIA_KONKURS_SARP_NR_1009_21102020czII

20.10.2021

PYTANIA_KONKURS_SARP_NR_1009_211020

Program-funkcji-D1.D2.D3.-edytowalny.docx

19.10.2021

PYTANIA_KONKURS_SARP_NR_1009_211019

05.10.2021

PYTANIA_KONKURS_SARP_NR_1009_211004

04.10.2021

INFORMACJA_SLUZEBNOSC_KONKURS_SARP_NR_1009__211004

ZAŁĄCZNIK DOT. ZAKRESU SŁUŻEBNOŚCI

DZIAŁKA 27/25 z budynkiem 35b_lokalizacja

24.09.2021

PYTANIA_DO_REGULAMINU_KONKURSU_SARP_NR_1009__210924

10.09.2021

PYTANIA DO REGULAMINU KONKURSU SARP NR 1009_ 210910

09.09.2021

Zmiana nr 2 Treści Regulaminu Konkursu

ZMIANA NR2 DO REGULAMINU KONKURSU SARP NR 1009_210909

Regulamin ze zmianą nr 2

REGULAMIN KONKURSU SARP NR 1009_zmiana nr2 210909

19.08.2021

Pytania i odpowiedzi do Regulaminu Konkursu:
Zmiana nr1 Treści Regulaminu Konkursu:
Regulamin ze zmianą nr 1:
Załącznik nr 6
Załącznik nr 727.07.2021

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu, ogłasza

DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO  D1 AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IMIENIA EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU


Cel i przedmiot Konkursu:

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego  D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem dwuetapowego konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego  D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu. Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Zakres realizacyjny – Etap II – obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego ,  oznaczonego symbolem D1, uwzględniający ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach Opracowań studialnych Etapu I Konkursu.

Nagrody:

Nagrodami w konkursie są Nagrody pieniężne w łącznej kwocie 120 000,00 zł brutto (I Nagroda – 40 000,00 zł brutto, II Nagroda – 30 000,00 zł brutto i III Nagroda – 20 000,00 zł brutto oraz dwie Nagrody pieniężne w formie Wyróżnień po 15 000,00 zł brutto każda), a także zaproszenie Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 23.08.2021

Ogłoszenie wysłane do Dziennika Urzędowego UE 23.07.2021

Ogłoszenie

Regulamin konkursu dostępny poniżej:

Regulamin Konkursu

Komplet materiałów konkursowych wraz z Regulaminem do pobrania poniżej:  

Materiały konkursowe

Wszelka komunikacja Uczestników z Organizatorem/Zamawiającym odbywa się poprzez Platformę komunikacji elektronicznej    

www.soldea.pl/epz/epz/

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA PLIKÓW W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ POPRZEZ PLATFORMĘ SOLDEA EPZ

znajdują się w załączniku formalnym nr 27 do Regulaminu Konkursu w Materiałach Konkursowych


załącznik nr 27

Poniżej instrukcja filmowa korzystania z Platformy:

www.youtube.com/watch?v=FEpOx1P0Fds


Link do postępowania,  konieczna wcześniejsza rejestracja i zalogowanie na Platformie EPZ:

Link

-----------------------------------------------------