PL EN

Aktualności

Nagroda Roku SARP 2023 - ogłoszenie konkursu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 5 kwietnia 2023 r. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu NAGRODA ROKU SARP, edycja 2023 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym 2022 obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci-autorzy, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, w skład którego wchodzą:

1. strona tytułowa zawierająca:

a)nazwę obiektu,

b)imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),

c)zdjęcie obiektu,

2. karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:

a)imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),

b)imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,

c)nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),

d)autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),

e)imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),

f)imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),

g)opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),

h)kategorię zgłaszanego obiektu,

3. opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600 znaków i dwóch stron formatu A4,

4. zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,

5. pendrive z następującymi materiałami w formie elektronicznej:

a)zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,

b)karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), w formie edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,

c)8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość minimum 5000 pikseli x 3500 pikseli,

d)sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów), rysunki wyłącznie w formatach EPS lub PDF.

Harmonogram konkursu:

· 20 lutego 2023 r. – ogłoszenie konkursu

· do 5 kwietnia 2023 r.– zgłaszanie obiektów do konkursu – liczy się data doręczenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie

· 12 maja 2023 r. – termin ogłoszenia wyników konkursu; wernisaż wystawy, siedziba SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie

Jury przyznaje autorom (zespołom autorskim) nagrody w kategoriach:

1.budynek mieszkalny jednorodzinny,

2.budynek mieszkalny wielorodzinny,

3.budynek biurowy, oświaty lub administracji,

4.budynek kultury,

5.inny budynek użyteczności publicznej,

6.przestrzeń publiczna,

7.architektura w przestrzeni dziedzictwa,

8.architektura wnętrz,

9.architektura krajobrazu,

10.zróżnicowany rozwój i budynki certyfikowane

oraz GŁÓWNĄ NAGRODĘ ROKU SARP dla jednego z obiektów.

Jury Konkursu:

· arch. Grzegorz Stiasny, Wiceprezes SARP, Przewodniczący Jury,

· arch. Agnieszka Wasielewska-Prychoda, przedstawiciel Rady Prezesów SARP,

· Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków,

· arch. Piotr Fokczyński, SARP Oddział Wrocław,

· arch. Karol Fiedor, SARP Oddział Poznań,

· arch. Sylwia Krzysztofik, SARP Oddział Łódź,

· arch. Jacek Wisniewski, SARP Oddział Bydgoszcz,

·przedstawiciel Mecenasa Konkursu

· arch. krajobrazu Marek Szeniawski, Sekretarz organizacyjny konkursu.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: nagroda.sarp@sarp.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Zarząd Główny SARP ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Roku SARP, edycja 2023”