PL EN

Aktualności

Aku.ura Miasta '19 - wyniki warsztatów

Zwycięska praca: grupa III (tutorzy - Maciej Dębski i Marcin Szewczyk z EPR Architects)


7 września u zbiegu ul. Komuny Paryskiej i Kościuszki, w ramach Dnia Trójkąta organizowanego przez Strefę Kultury Wrocław, odbyły się konsultacje społeczne dot. zagospodarowania rejonu Przedmieścia Oławskiego. 


Część spotkania stanowiły prezentacje studenckich prac warsztatowych poświęconych temu obszarowi, które oceniane były przez mieszkańców i ekspertów.


Swoje pomysły przedstawili:


GRUPA I 

Tutor: Marta Mnich (VROA)

Zespół: Anna Drab, Anna Kosmala, Aleksandra Piechota, Gabriela Szczerba, Dominika Zdaniewicz

Tytuł pracy: OGRÓD NA TRÓJKĄCIE

Charakterystyczne punkty: 1. ogrody społeczne 2. miejsca integracji 3. miejsca odpoczynku 4. ciągi rowerowe i piesze 5. usługi i rzemiosło 6. kontekst historyczny 7. miejsca do parkowania 8. zrównoważona mobilność 9. place zabaw 10. oświetlenie


GRUPA II

Tutor: Piotr Zybura (arch_it)

Zespół: Dominika Cichoń, Justyna Dmytryk, Agata Jankowska, Alicja Kowalewska, Zuzanna Mercik

Tytuł pracy: ZIELONO MI

Charakterystyczne punkty 1. drzewa 2. podział przestrzeni 3. organiczna ulica 4. indywidualizm podwórek 5. komunikacja pieszo-rowerowa 6. spowolnienie ruchu 7. trójkątny amfiteatr 8. zielony targ 9. przedłużenie parku 10. retencja


GRUPA III

Tutorzy: Maciej Dębski, Marcin Szewczyk (EPR Architects)

Zespół: Daria Janik, Michał Różycki, Aleksandra Różańska, Ewa Tomczyk, Aleksandra Moś

Tytuł pracy: TRZY KĄTY

Charakterystyczne punkty: 1. ożywienie i zwiększenie atrakcyjności ul. Komuny Paryskiej 2. rynek 3. Sąsiedzka Strefa Kultury i przestrzeń dla lokalnych przedsiębiorców - Ratusz 4. wybieg dla psów 5. instalacje świetlne 6. fontanna 7. kawiarnia 8. etapowość zmian 9. plac targowy 10. zachowanie i wzbogacenie istniejącej roślinności


GRUPA IV

Tutor: Marcin Kolanus (PORT)

Zespół: Agnieszka Gogól, Yana Miatselitsa, Aleksandra Palmer, Martyna Turowiecka, Milena Szymczak

Tytuł pracy: TRÓJKĄT OD.NOWA

Charakterystyczne punkty: 1. woda 2. retencja 3. zieleń użytkowa 4. wstęga 5. rekreacja 6. miejska dżungla 7. żywa ulica 8. centralny trakt pieszy 9. plac miejski 10. fontanna


Prace oceniało Jury eksperckie w składzie:

- Aleksandra Gierko (architekt krajobrazu, PWr)

- Piotr Górka (Doradca Miast w Związku Miast Polskich)

- Katarzyna Ganowska (Biuro Rozwoju Wrocławia)

- Marta Grabowska (Biuro Zrównoważonej Mobilności)

- Magdalena Nawara (Przewodnicząca Rady Osiedla Przedmieście Oławskie)

- Adam Skrzyszewski (przedstawiciel inicjatyw obywatelskich, uczestnik programu Mikrogranty)

- Mikołaj Smoleński (SARP O/Wrocław)


Moderatorka konsultacji: Natalia Bańdo (Grupa Do Przodu)


Eksperci ocenili jednakowo wszystkie prace, przyznając każdej po pół "trójkąta ekperckiego", natomiast głosami mieszkańców zwyciężyła grupa III pod kierunkiem Macieja Dębskiego i Marcina Szewczyka.

Serdecznie gratulujemy, a wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację warsztatów i konsultacji Aku.ury Miasta bardzo dziękujemy!


Przypominamy, że wszelkie uwagi,  pomysły i potrzeby dotyczące zagospodarowania terenu opracowania można zgłaszać do 16 września na adres mailowy: wroclaw@sarp.org.pl

Załączamy kartę badacza, która może być w tym pomocna.


Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia


Partnerzy projektu:

Strefa Kultury Wrocław 

Rada Osiedla Przedmieście Oławskie 

Przed.Pokój H13