PL EN

Aktualności

"DETAL PO MISTRZOWSKU" - zapraszamy do zgłaszania prac na wystawę

SARP O/Wrocław serdecznie zaprasza Koleżanki architektki i Kolegów architektów do zgłaszania prac, które zostaną przedstawione na organizowanej przez nas wystawie p.n.

„DETAL PO MISTRZOWSKU”


Wystawa ma na celu prezentację zapomnianej już nieco, a pięknej sztuki rysunku odręcznego i umiejętności odtworzenia historycznego detalu architektonicznego. Zapraszamy wszystkich, którzy tę umiejętność posiadali i wciąż posiadają – „starszych” prosimy o sięgnięcie do swoich archiwów i przypomnienie, jak rysowało się kiedyś, a „młodszych” o pokazanie, jak jeszcze można tę sztukę pielęgnować.

Czekamy na odręczne rysunki odtworzeniowe lub projektowe detali architektonicznych ulokowanych w kontekście historycznym.

Prosimy o zgłaszanie max. 5 prac (do wyboru przez organizatorów) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (Załącznik 1)

Termin zgłoszeń: do 13 lipca do godz. 14.00

Sposoby zgłaszania:

a) skany albo zdjęcia poglądowe + wypełniony Załącznik 1 - mailowo na adres wroclaw@sarp.org.pl

lub

b) oryginały albo kopie prac + wypełniony Załącznik 1 – osobiście do biura SARP O/Wrocław, ul. Oławska 21/6, III piętro, w godz. 8.30-15.30

Wystawa odbędzie się na parterze budynku SARP O/Wrocław przy ul. Oławskiej 21, o dokładnym terminie i czasie trwania poinformujemy po dokonaniu selekcji prac.

Zgłaszając udział w wystawie Autorzy/Autorki jednocześnie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych oraz zgłoszonych prac w celach realizacyjnych, promocyjnych, dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.