PL EN

Aktualności

Konsultacje społeczne: sobota 30 maja na wałach przy ul. Zawalnej

Szanowni Państwo,


SARP Wrocław, we współpracy z Urzędem Miejskim i innymi partnerami, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych oraz pikniku w ramach 3. edycji projektu AKUPUNKTURA MIASTA, które pod hasłem "Miasto płynie" odbędą się 30 maja (sobota) w godz. 15:00-19:30, na wałach nadodrzańskich przy ul. Zawalnej we Wrocławiu.


Działania pod nazwą AKUPUNKTURA MIASTA organizowane są przez wrocławski Oddział SARP co roku od trzech lat. Ten długofalowy projekt ma na celu poszukiwanie, ,,nakłuwanie", a następnie odzyskiwanie i ,,uleczanie" przestrzeni, które mają potencjał niezbędny do aktywizacji lokalnych społeczności. Skutkiem takich działań jest tworzenie nowych relacji w przestrzeni miasta, a poprzez to tworzenie ,,przestrzeni piękna". Dotyczy to w szczególności tych obszarów, które są dzisiaj użytkowane w sposób uniemożliwiający wykorzystanie ich jako lokalnych przestrzeni społecznych.

Edycja projektu obejmująca lata 2015-16 nosić będzie hasło ,,Miasto płynie" /,,Przestrzenie dla piękna" i w jej trakcie analizie zostanie poddany rejon ul. Zawalnej we Wrocławiu, jako miejsce łączące wszystkie cechy, z którymi borykają się miasta zlokalizowane nad wodą. Wały przeciwpowodziowe, most łączący północny fragment miasta z centrum, przystanek komunikacji publicznej oraz pozostałości zabudowy stanowią wyzwanie dla zagospodarowania tego miejsca, leżącego na styku z dużym osiedlem mieszkaniowym Różanka, które powinno sprzyjać funkcjom zarówno publicznym, jak i tym bardziej kameralnym, adresowanym do okolicznych mieszkańców. Ten ,,niczyj" teren powinien nabrać własnej tożsamości i stać się wielowątkowym miejscem o różnorodnym przeznaczeniu i temu m.in. służyć będą poszczególne działania projektu, realizujące ideę ,,miasta mieszkańców". 

Konsultacje będą próbą poznania opinii mieszkańców na temat planowanych działań i ich wpływu na świadomość ,,odzyskiwania" tożsamości przestrzeni dla lokalnych społeczności. Wzbogaci je program mający na celu zaktywizowanie mieszkańców i pozyskanie jak najszerszego grona uczestników projektu, kierowany do różnych grup wiekowych i społecznych, w tym m.in. konkurs plastyczny (we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi), piknik, atrakcje muzyczne i in. Podsumowanie w formie raportu zostanie dołączone (z opiniami eksperckimi) do regulaminu konkursu urbanistyczno-architektonicznego. 

Program konsultacji (30 maja, 15:00-19:30, wały nad Odrą, ul. Zawalna):

15:00 ROZPOCZĘCIE PIKNIKU, KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

15:30 PREZENTACJA WARSZTATOWYCH PRAC STUDENCKICH ,,AKUPUNKTURA MIASTA" - PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PRZY UL. ZAWALNEJ

16:30 ROZMOWY Z EKSPERTAMI / KONSULTACJE SPOŁECZNE / GŁOSOWANIE PLASTELINOWE

16:30 WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI - JAK ,,ROZMAWIAĆ" Z PSEM?

17:00 ROZSTRZYGNIĘCIE DZIECIĘCEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,RZEKA W MIEŚCIE"

17:15 WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI - JAK ,,ROZMAWIAĆ" Z PSEM?

17:45 POKAZ PSICH UMIEJĘTNOŚCI

18:30 KONCERT ZESPOŁU MUZYCZNEGO ,,NOTOPOP"

19:30 ZAKOŃCZENIE PIKNIKU

ORAZ: ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH (duże bańki, malowanie twarzy, zwierzęta z balonów, chusta klanzy, sadzenie ziół w eko doniczkach, przeciąganie liny, bieg w workach); KĄCIK ADOPCYJNY - PRZYGARNIJ ZWIERZAKA; FOOD TRUCKI

Serdecznie zapraszamy, liczymy na Państwa głos i ładną pogodę!


Projekt dofinansowano ze środków MKiDN w ramach przygotowań do ESK 2016.