PL EN

Cele

Otwartość i dynamika
W proponowanym przez nas programie głównym celem jest przekształcenie wrocławskiego Oddziału SARP w instytucję otwartą i dynamiczną, której zadaniem będzie propagowanie architektury współczesnej, zarówno w sensie lokalnym, jak i szerszym. Oddział we Wrocławiu powinien stać się organizacją atrakcyjną także dla młodego pokolenia, dostosowaną do warunków i potrzeb współczesności, gotową do podejmowania nowych wyzwań. Powinien być także organizacja znana szerokiemu społeczeństwu, przedstawicielom innych grup zawodowych niezwiązanych z architektami, jak również wszelkim instytucjom sfer publicznych biorącym aktywny udział w kulturze współczesnej.
Promocja architektury
Przez promocję lub propagowanie architektury rozumiemy wszelkie działania promocyjno-edukacyjne, które podnosiłyby poziom wiedzy i krytyki architektonicznej oraz ogólnej świadomości społecznej problemów związanych z architekturą. Działaniami swoimi chcemy docierać nie tylko do środowiska architektów, ale także do społeczeństwa, mieszkanców Wrocławia oraz miast, miasteczek i wsi Dolnego Śląska. Realizując ten cel SARP stałoby się aktywnym i widocznym ośrodkiem opiniotwórczym, wychodzącym w swej działalności do architektów oraz populacji całego regionu.
Kontynuacja tradycji
Kładąc nacisk na współczesność, nie chcemy oczywiście negować rangi dotychczasowych dokonań SARP. Zadania, dla których zostało powołane Stowarzyszenie, nazwane dla potrzeb tego programu działalnością statutową, byłyby równorzędne w strukturze działalności, choć może mniej widoczne na zewnątrz.
Do góry


Motywy przewodnie

Nowy wizerunek: nowa identyfikacja (strona internetowa, graficzny wizerunek systemu informacji), kontakt z mediami, nowa siedziba (lepsza dostępność), przestrzeń wystawiennicza (salon architektury).
Promocja i edukacja: wykłady, wystawy, warsztaty, konferencje, wydarzenia publiczne i środowiskowe, publikacje, czasopisma, programy telewizyjne i radiowe oraz inne rodzaje imprez o większej lub mniejszej percepcji społecznej.
Krytyka opiniotwórcza: konkursy, prezentacje, krytyka projektów w mediach popularnych i fachowych krajowych oraz zagranicznych, kształtowanie opinii publicznych i środowiskowych na tematy związane z architektura.
Integracja, kontakty, relacje: intensywne i efektywne kontakty w ramach środowiska, jak również z urzędami władzy lokalnej (miejskiej, gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), izbą architektoniczną i izbami pokrewnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, np. muzeami, galeriami sztuki, szkołami, bibliotekami itd.